Case Stutys

Ảnh WEIXIN cung cấp dịch vụ kho chung cho công ty VNShop

WEIXIN cung cấp dịch vụ kho chung cho công ty VNShop

VNSHOP là Ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử/khuyến mại trực tuyến VNSHOP

Chi tiết
Ảnh WEIXIN cung cấp dịch vụ kho chung cho công ty Karavan

WEIXIN cung cấp dịch vụ kho chung cho công ty Karavan

Weixin Express đã cung cấp cho Karavan, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng tại Việt nam giải pháp lưu trữ hàng hóa và dịch vụ vận chuyển hàng tiêu dùng từ kho tổng tới các nhà phân phối... ...

Chi tiết