Thúc đẩy doanh thu thông qua giao hàng nhanh trong 2 ngày

Với ShipBob, bạn có được phạm vi vận chuyển trong 2 ngày trên 100% lục địa Hoa Kỳ, thậm chí chỉ từ một trung tâm thực hiện đơn hàng, đồng thời cho phép bạn vẫn sở hữu thương hiệu, dữ liệu và toàn bộ trải nghiệm khách hàng của mình.  

Bạn cũng có thể hiển thị huy hiệu giao hàng trong 2 ngày và ngày giao hàng ước tính trên các cửa hàng thương mại điện tử hàng đầu để tăng thêm chuyển đổi và tăng doanh số bán hàng.

Request A quote

 

Stephanie Lee

COO of PetLab Co. on scaling the $100M+ DTC & B2B business with ShipBob:

The amount of volume ShipBob is doing for us is really impressive – almost 5,000 orders in a day, and we know they have capacity to do much more and scale with us as we continue to grow.

 

 

 

 

 

Fulfillment platform

ShipBob’s web-based platform acts as your back office for logistics to let you seamlessly leverage a single trusted partner for your omnifulfillment needs. ShipBob’s proprietary fulfillment platform lets you manage, edit, and customize orders, track real-time stock levels from any location, and receive notifications when you need to reorder inventory — all at no extra cost for unlimited users.

Save time with reliable, transparent, and best-in-class technology and operations:

  • Powerful tools and algorithms automate fulfillment and improve your bottom line
  • Built-in reports and analytics to power your supply chain and give you a competitive advantage
  • Trusted experts help you forecast, integrate, and orchestrate inventory and orders across channels and locales

Learn More

 

 

 

 

Fulfillment platform

ShipBob’s web-based platform acts as your back office for logistics to let you seamlessly leverage a single trusted partner for your omnifulfillment needs. ShipBob’s proprietary fulfillment platform lets you manage, edit, and customize orders, track real-time stock levels from any location, and receive notifications when you need to reorder inventory — all at no extra cost for unlimited users.

Save time with reliable, transparent, and best-in-class technology and operations:

  • Powerful tools and algorithms automate fulfillment and improve your bottom line
  • Built-in reports and analytics to power your supply chain and give you a competitive advantage
  • Trusted experts help you forecast, integrate, and orchestrate inventory and orders across channels and locales

Learn More

 

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

Đừng tin lời chúng tôi - hãy xem tại sao ShipBob được hàng nghìn người bán tin tưởng

 

ShipBob giúp chúng tôi đáp ứng mong đợi của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy số lượt chuyển đổi tăng đột biến kể từ khi áp dụng 2-Day Express của ShipBob, cho phép chúng tôi dẫn đầu đối thủ.
Matt Dryfhout,
Người sáng lập và Giám đốc điều hành của  BAKblade

ShipBob giúp chúng tôi đáp ứng mong đợi của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy số lượt chuyển đổi tăng đột biến kể từ khi áp dụng 2-Day Express của ShipBob, cho phép chúng tôi dẫn đầu đối thủ.
Matt Dryfhout,
Người sáng lập và Giám đốc điều hành của  BAKblade

ShipBob giúp chúng tôi đáp ứng mong đợi của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy số lượt chuyển đổi tăng đột biến kể từ khi áp dụng 2-Day Express của ShipBob, cho phép chúng tôi dẫn đầu đối thủ.
Matt Dryfhout,
Người sáng lập và Giám đốc điều hành của  BAKblade