Phản hồi khách hàng

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

APP QUẢN LÝ MOBLIE

Chính sách đóng hàng

A.CHÍNH SÁCH ĐÓNG KIỆN GỖ

1. Thông tin về dịch vụ
Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.

 2. Hình thức đóng gỗ của Weixin Express là gì?
- Là hình thức đóng gỗ nguyên kiện đối với 1 kiện hàng hóa nằm trong 1 đơn hàng của Quý Khách hàng. Khách hàng sẽ nhận các kiện hàng là kiện gỗ nếu đơn hàng chứa kiện sử dụng dịch  vụ đóng kiện gỗ, trong kiện gỗ khách hàng nhận có thể có 1 hoặc nhiều kiện con tùy theo kiện mà NCC phát đi.
Weixin Express đảm bảo sự an toàn và chịu trách nhiệm với những hỏng hóc gây ra do va đập đối với hàng hóa của Quý khách hàng.
*Lưu ý: đối với kiện hàng đã được người bán đóng gỗ và Khách hàng không sử dụng dịch vụ đóng gỗ của Weixin Express thì chúng tôi không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của người bán. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy nát, hỏng hóc sản phẩm, Weixin Express xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tuy nhiên Weixin Express sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên người bán để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

3. Chi phí đóng gỗ xác định như thế nào?
So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng gỗ khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:
– Phí đóng kiện gỗ là phí bao gồm vật tư và công đóng gỗ, chi tiết tại đây.
– Phí vận chuyển Quốc tế đối với kiện gỗ sẽ được tính theo cân nặng  tính tiền của kiện gỗ đó, theo đó phí vận chuyển Quốc tế của đơn hàng (sử dụng dịch vụ đóng kiện gỗ) sẽ bằng tổng phí vận chuyển Quốc tế của tất cả các kiện gỗ chứa trong đơn hàng đó.

4. Cách thức đăng kí sử dụng
– Đối với các hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đật, Weixin Express yêu cầu Khách hàng đóng gỗ để đảm bảo an toàn đối với hàng hóa. Trong trường hợp không đóng gỗ, Quý khách hàng sẽ chịu các rủi ro hư hỏng hàng hóa trên đường vận chuyển.
– Để sử dụng hình thức đóng gỗ hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ đóng gỗ khi tạo đơn hàng hoặc ghi chú trên đơn hàng trước khi Weixin Express tiến hành mua hàng. Các yêu cầu đóng gỗ hàng hóa sau khi mua hàng cần thông báo trực tiếp với nhận viên tư vấn của Weixin Express, để có thể đăng kí sử dụng kịp thời trước khi hàng hóa được xuất đi khỏi kho Trung Quốc.

B. QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH
    Weixin áp dụng cách tính theo giá cân và giá khối như sau: Lấy cân chia cho số khối ra một kết quả, sau đó so sánh kết quả đó với 165.

   TH1: Nếu kết quả lớn hơn 165 => tính theo giá cân theo biểu phí

   TH2: Nếu kết quả nhỏ hơn 165=> tính theo giá khối theo biểu phí 

   Ví dụ: 1 kiện hàng có trọng lượng 65kg, số đo 61cm*60cm*129cm (quy đổi 0.487m3). Lấy 65/0.487=133. So sánh 133 với 165, thì 133<165     => tính theo giá khối

   Tương tự so sánh cách tính như thế với hàng hóa còn lại


Khách hàng có thể cân, đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức trên, gửi hình ảnh xác thực cân nặng, kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Weixin Express  trong trường hợp thấy chi phí của chúng tôi không đúng (nếu cần).