Phản hồi khách hàng

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

APP QUẢN LÝ MOBLIE

Hướng dẫn cài đặt công cụ

       Công cụ Đặt hàng Weixin Express sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall hay 1688 trực tiếp mà không cần Copy thủ công qua Excel hay Email.

        Ngoài việc giúp bạn nhanh chóng lên đơn hàng gửi cho Weixin Express, Công cụ đặt hàng giúp bạn lấy chính xác nhất 100% thông tin từ Website. Ví dụ như Size, màu sắc do Ngôn ngữ tại các website là tiếng Trung.

        Trước mắt, Nếu bạn đã từng cài đặt công cụ đặt hàng nào đó trước đây, để đảm bảo hệ thống ổn định nhất, bạn hãy gỡ chúng đi trước.


        Tiến hành cài đặt, các bước thực hiện như sau:

         Bước 1:

         Khách hàng truy cập vào website weixinexpress.com và tìm Menu Công cụ đặt hàng, sau đó chọn Chrome hoặc Cốc Cốc

         Hoặc KH truy cập thẳng link: https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-weixin-e/danhbmbfefdhiedmoiolaomnppflkjbo


         Bước 2:

         Khách hàng nhấn vào nút Thêm vào CHROME -> Thêm tiện ích

        -> Hoàn tất Cài đặt công cụ Đặt hàng.

         Tương tự với trình duyệt Cốc Cốc