Phản hồi khách hàng

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

APP QUẢN LÝ MOBLIE

Quy định tính phí với mặt hàng cồng kềnh

          QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH


           Để giúp Quý khách hàng dự tính được mức chi phí đối với đối với các kiện hàng, Weixin Express thông báo về cách tính cân nặng của kiện hàng như sau:

           Khi hàng về kho, bên kho sẽ cân và đo kích thước 3 chiều của kiện hàng lại

           Weixin Express áp dụng cách tính theo giá cân và giá khối như sau: Lấy cân chia cho số khối ra một kết quả, sau đó so sánh kết quả đó với 165.

          TH1: Nếu kết quả lớn hơn 165 => tính theo giá cân theo biểu phí ( đối chiếu với bảng giá Nhân viên sale gửi)

          TH2: Nếu kết quả nhỏ hơn 165=> tính theo giá khối theo biểu phí ( đối chiếu với bảng giá Nhân viên sale gửi)


          Ví dụ: 1 kiện hàng có trọng lượng 65kg, số đo 61cm*60cm*129cm (quy đổi 0.487m3). Lấy 65/0.487=133. So sánh 133 với 165, thì 133<165     => tính theo giá khối

Tương tự so sánh cách tính như thế với hàng hóa còn lại


Khách hàng có thể cân, đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính theo công thức trên, gửi hình ảnh xác thực cân nặng, kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí của Weixin Express trong trường hợp thấy chi phí của chúng tôi không đúng (nếu cần).